Arrangementer

Årsmøte

Vi inviterer til årsmøte

Når: onsdag 20. mars 2024 kl. 19:0-21:00

Hvor: Klubbhuset i Nabbetorp båthavn

SAKSLISTE

  • Innkalling
  • Valg av møteleder
  • Valg av 2 personer til å signere møteprotokollen
  • Årsberetning/rapport 2023
  • Regnskap for 2023
  • Budsjett for 2024
  • Innkomne forslag til behandling på årsmøte
  • Valg av nye representanter til styret
  • På valg er nestleder, kasserer og revisor
  • Slutt årsmøte

Vi oppfordrer alle til å sende inn evt. andre saker som ønskes behandlet på årsmøte – senest 13.03.23

Vi oppfordrer også alle til å sende inn svar om dere kommer senest 13.03 slik at vi får planlagt møte (kjøpt inn litt mat og drikke)

Kontakperson: Arne Eggen, ar-eggen@online.no

Etter det formelle årsmøtet inviterer vi til medlemsmøte med åpen agenda

VÆR VELKOMMEN!