Beredskapsbåten i media

Det gleder oss å se at båten vår blir brukt av brannvesenet slik at beredskapen og sikkerheten til byens borgere og besøkende er styrket.
Båten eies og driftes av oss, «Beredskapsbåten i Østfold».
Vi samarbeider godt med Fredrikstad brann og redningskorps. Fbrk har vår båt til Disposisjon ved akutte hendelser.
Brannvesenets egen båt er for tiden på service.
Når det samtidig oppstår en hendelse, gleder det oss i foreningen å se at «Svein 1» som båten vår heter, kommer til nytte slik som tenkt.
Ved drukningsulykker er vår oppgave å søke etter savnet i vann.
Foreningens søkegruppe gjør innsatsen ved å søke etter antatt omkomne først når brannvesen og politiet avslutter uten funn.
Foreningen Beredskapsbåten i Østfold har som mål og bidra til økt sikkerhet på vannet, samt å bistå pårørende og etterlatte med søk etter savnet antatt omkomne.
Vi ønsker å styrke beredskapen ytterligere og samler nå inn penger til et undervannsdrone, en ROV som skal kunne brukes til søk der det er dårlig sikt som det er i store deler av Glomma.
Vi nærmer oss stadig målet, men det gjenstår i overkant av 700 000 til målet.
Foreningen har vipps #505952 , dersom du ønsker å bidra til innsamlingen og styrke Beredskap og sikkerhet i regionen.

Close
Go top