Om oss

Når uhellet er ute

Beredskapsbåten i Østfold skal samle inn midler til drift av båt med elektroniske instrumenter, samt en ROV/undervannsrobot som kan se og finne mennesker i vann hvor det ikke er sikt. Hvor strømninger, is eller dybde kan hindre dykkere ifra å gjøre sin jobb.

Formål

Beredskapsbåten i Østfold har som formål å stille utstyr til disposisjon for effektivt søk etter savnede i vann. Utstyret stilles kostnadsfritt til disposisjon for dykkertjenesten i Fredrikstad Brann og Redningskorps ved søk etter forulykkede. Beredskapsbåten stiller i tillegg eget mannskap for videre søk når nødetatenes søk avsluttes og den savnede ikke er funnet. Om ikke liv står til å redde ønsker vi i det minste å bidra til at de pårørende får en grav å gå til.
Beredskapsbåten i Østfold er en ideell organisasjon hvor våre medlemmer deltar frivillig og uten kompensasjon.

Historie

Nyttårshelgen 2017/2018 skjedde det en tragisk ulykke i Nabbetorp båthavn. Svein Greaker Bellmann falt i vannet og druknet. Nødetatene kom raskt på plass og begynte søket, men sikten i Glomma var dårlig og det ble ikke gjort noe funn. Dykkerne som var i vannet hadde begrenset arbeidskapasitet med lav vanntemperatur, dårlig sikt og viktige sikkerhetsregler.
Det ble så etablert en storstilt leteaksjon som ble betegnet som Østfolds største private, hvor familie, venner, kollegaer og bedrifter fra hele landet bistod med søk i 10 uker.
Hedersmannen Svein Greaker Bellmann ble funnet druknet.
Nabbetorp Båtforening, i samarbeid med de pårørende tok så initiativ til å anskaffe en beredskapsbåt med best mulig søkeutstyr for operasjon i innsjøer, elver og åpen sjø i Østfold.

Slik operere vi

Beredskapsbåten som har fått navnet Svein l stilles kostnadsfritt til disposisjon for Fredrikstad Brann og Redningskorps. Deres dykkergruppe operer båt og utstyr ved søk etter savnede i vann i hele Østfold.
Når nødetatenes søk ikke fører til funn av den savnede, kan de pårørende etter avtale med Politiet kontakte Beredskapsbåten i Østfolds egen søkegruppe for assistanse med videre leting. Vår egen søkegruppe består av frivillig mannskap med trening i bruken av avansert søkeutstyr.

Kontakt Per Anders Müller,
mobil: 400 56 054 ved behov for bistand.