Beredskapsbåten Søkegruppe

Beredskapsbåten Søksgruppe er basert på frivillig engasjement. Vi skal organiserer og iverksetter søk etter savnede personer i maritime omgivelser i sentrale Østfold Beredskapsbåten Søksgruppe – Bistår etater og pårørende i søk etter savnede personer.

Mange pårørende står ofte alene uten svar om hva som er skjedd eller uten spor etter den savnede. Vi har da sett at behovet er stort når andre instanser har avsluttet søket eller at ingen andre instanser har søkt.

Beredskapsbåten Søksgrupper vil kunne jobber tett med de pårørende om hvor de ønsker at vi setter igang ett søk. Det er gratis å få hjelp av Neptun søkegruppen. Evt. drivstoff, reiser og overnatting dekkes av pårørende.

Om Beredskapsbåten Søkegruppe:

Beredskapsbåten Søkegruppe ble etablert i forbindelse med etableringen av Beredskapsbåten i Østfold. Beredskapsbåten Søkegruppe er en del av BIØ  beredskaps team og operatører i samarbeid med Brannvesnet.

Beredskapsbåten Søksgruppe kommer som regel inn i fase 2 etter at andre nødetater har avsluttet søket. Da kan pårørende som ønsker videre søk, kontakte Beredskapsbåten Søkegruppe for ¨få hjelp til å organisere og iverksette videre søk. Beredskapsbåten Søkegruppe vil søker der de pårørende ønsker at de skal starter.

Neptun Søkegruppen har et eget 24/7 beredskaps team og er tilknyttet døgnbemannede beredskap sentral for håndtering av innkommende nødmeldinger. Neptun Søkegruppe vil iverksette eget beredskapsteam som vil bli etablert i startfasen av søket, samtidig som det sender ut SMS varsling til øvrige medlemmer som bor i nærheten av stedet der skal iverksette søket. Neptun Søkegruppe vil etablere og organiserer oppmøtested for gjennomgang for den aktuelle dagen/dagene. Alle deltagere blir samlet til en brifing før de starter. Det vil bli utnevnt en beredskapsleder for hvert enkelt søk.

Neptun Søkegruppe vil benytte beredskapsbåten i Østfold for videre søk i vann. Gruppen har også flere medlemmer og firma som bistår med sitt eget utstyr som båter, droner, firehjulinger, vannscooter, undervannskamera, vannkikkert osv.

Vi har flere medlemmer med kompetanse innen søk og redning rundt om i hele Østfold. Dersom det blir et funn har vi også medlemmer som har kompetanse innen krisehåndtering. Vi kontakter også krisehjelp i det området søket pågår. Gruppen tilbyr alle medlemmer kurs innen søksarbeid, førstehjelp og egen hjelp, som er et krav fra Nedptun Søkegruppe for å kunne delta på søk.

Gruppens fokus er ikke kun på aktuelle søk. De ønsker også å kunne igjennom sitt arbeid og med sine medlemmer og givere tilby kursing og aktiviteter for barn og unge innen svømming,trygghet langs vann og båtvett. Gruppen mener at å tilby forebyggende arbeid vil kunne redde liv og redusere hendelser.

Close
Go top