Beredskapsbåtens Søkegruppe Neptun

Beredskapsbåtens egen søkegruppe Neptun er basert på frivillig innsats fra spesielt trent mannskap. Etter avtale med Fredrikstad brannvesen benytter vi båten Svein l med topp moderne søkeutstyr som undervannsdrone, slepesonar, ekkolodd i 3 D med mere i søk. Mannskapet består av tre frivillige, en skipper, en som operer instrumentene og en utkikk.

Bruk av søkegruppen er gratis for pårørende.

Mannskap
Neptun trenger flere frivillige og søker etter mer mannskap. Vi tilbyr opplæring på topp teknisk utstyr og båten Svein I. I tillegg blir du en del av et godt miljø.

Interesserte oppfordres til å ta kontakt med leder av Søkegruppe Neptun:

Per Anders Müller
E-post permu@alltid24.no
Mobil: 400 56 054