Beredskapsbåten Søkegruppe

Når uhellet er ute rykker nødetatene ut for å søke etter savnede i vann. De opprettholder sine søk så lenge de har tilgang på ressurser og normalt så lenge det er håp om å finne den savnede innen rimelig tid. Arbeidet ledes av Politiet.
Når nødetatene innstiller sine søk uten funn, kan de pårørende søke bistand fra Beredskapsbåten om videre søk. Politiet formidler nødvendig kontakt.
Beredskapsbåtens egen søkegruppe Neptun er basert på frivillig innsats fra spesielt trent mannskap. Etter avtale med Fredrikstad Brann og Redningskorps benytter vi så båten Svein l med dens topp moderne søkeutstyr som undervannsdrone, slepesonar, ekkolodd i 3 D med mere i private søk. Normalt består mannskapet av tre frivillige, en skipper, en som operer instrumentene og en utkikk.
Alle søk i privat regi skjer etter anmodning og i tett dialog med de pårørende. BiØ er opptatt av at tvil fjernes og at de pårørende får en grav å gå til.
Bruk av søkegruppen er gratis for de pårørende.

Neptun trenger flere frivillige og søker etter mer mannskap. Vi tilbyr opplæring på topp teknisk utstyr og på bruken av en flott båt. I tillegg vil du kunne bli en del av et sosialt godt miljø.
Interessert oppfordres til å ta kontakt med leder av Neptun: Per Anders Müller, e post permu@alltid24.no

Close
Go top