Om oss

Formål

Beredskapsbåten i Østfold har som formål å stille utstyr til disposisjon for effektivt søk etter savnede i vann. Utstyret stilles kostnadsfritt til disposisjon for dykkertjenesten i Fredrikstad Brann og Redningskorps ved søk etter forulykkede. Beredskapsbåten stiller i tillegg eget mannskap for videre søk når nødetatenes søk avsluttes og den savnede ikke er funnet. Om ikke liv står til å redde ønsker vi i det minste å bidra til at de pårørende får en grav å gå til.
Beredskapsbåten i Østfold er en ideell organisasjon hvor våre medlemmer deltar frivillig og uten kompensasjon.

Historie

Nyttårshelgen 2017/2018 skjedde det en tragisk ulykke i Nabbetorp båthavn. Svein Greaker Bellmann falt i vannet og druknet. Nødetatene kom raskt på plass og begynte søket, men sikten i Glomma var dårlig og det ble ikke gjort noe funn. Dykkerne som var i vannet hadde begrenset arbeidskapasitet med lav vanntemperatur, dårlig sikt og viktige sikkerhetsregler.
Det ble så etablert en storstilt leteaksjon som ble betegnet som Østfolds største private, hvor familie, venner, kollegaer og bedrifter fra hele landet bistod med søk i 10 uker.
Hedersmannen Svein Greaker Bellmann ble funnet druknet.
Nabbetorp Båtforening, i samarbeid med de pårørende tok så initiativ til å anskaffe en beredskapsbåt med best mulig søkeutstyr for operasjon i innsjøer, elver og åpen sjø i Østfold.

Slik operere vi

Beredskapsbåten som har fått navnet Svein l stilles kostnadsfritt til disposisjon for Fredrikstad Brann og Redningskorps. Deres dykkergruppe operer båt og utstyr ved søk etter savnede i vann i hele Østfold.
Når nødetatenes søk ikke fører til funn av den savnede, kan de pårørende etter avtale med Politiet kontakte Beredskapsbåten i Østfolds egen søkegruppe for assistanse med videre leting. Vår egen søkegruppe består av frivillig mannskap med trening i bruken av avansert søkeutstyr.

Søkeutstyr, beredskapsbåt og finansiering

Beredskapsbåten i Østfolds videre arbeid vil bestå i å drive opplysningsarbeid om hvordan øke sikkerheten til sjøs, hvordan unngå ulykker, men også om hvordan best mulig drive førstehjelp når uhellet først er ute.
Våre aktiviteter, nyanskaffelser og drift av båt med utstyr påfører årlig kostnader. Kostnader vi finansierer ved hjelp av økonomiske bidrag fra privatpersoner, bedrifter og andre organisasjoner.