Historien om BIØ

Nyttårshelgen 2017/2018 skjedde det en tragisk ulykke i Nabbetorp båthavn.  Svein Greaker Bellmann falt i vannet og druknet. Etatene kom raskt på plass etter et par timer og begynte søket, men sikten i Glomma er dårlig så det ble ikke gjort noe funn. Dykkerne som var i vannet hadde begrenset arbeidskapasitet p.g.a. temperatur, sikt og sikkerhetsregler. Etatene gjorde en kjempejobb under søket, men ble begrenset av nevnte forhold. 

Det ble etablert en storstilt leteaksjon som ble betegnet som Østfolds størete private leteaksjon, hvor familie, venner, kolegaer og bedrifter fra hele Norge bistod i hele 10 uker med søk. 

Nabbetorp Båtforening i samarbeid med de pårørende, tok initiativet til å etablere en avansert beredskapsbåt som vil bli utstyrt med tekniske instrumenter som passer til effektivt søk etter savnede under vann. Deriblant en ROV (undervannsrobot med sonar) Beredskapsbåten i Østfold ble da etablert og et faktum.

Søkegruppe i etablering

I kjølevannet av denne saken, blir det opprettet en maritime søkegruppe (Neptun Søkergruppe) i vårt distrikt. Dette er noe som er helt avgjørende i slike saker, en gruppe frivillige som kan rykke ut med personell for å bistå lokale myndigheter ved behov. Denne gruppen kan hjelpe de pårørende i videre søk om ikke vedkommende skulle bli funnet under innsatsen fra lokale myndigheter. Båten skal kunne disponeres av denne søkegruppen i videre søk.

Close
Go top