Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av BIØ i forbindelse med innsamling av personopplysninger. Ved bruk av våre elektroniske løsninger, ønsker vi at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene skal til enhver tid kunne dokumenteres etter gjeldende bestemmelser.

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Også opplysninger som i kombinasjon kan identifisere en enkeltperson, anses som personopplysninger. Eksempler er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilder og identifikasjonsnumre (f.eks. fødselsnummer og medlemsnummer). I noen tilfeller, som omfatter medlemskap eller frivillighet vil vi be om opplysninger som eksempelvis; navn, adresse, telefonnummer og alder.

Vi bruker denne informasjonen for å bekrefte identiteten til medlemmer, givere slik at vi kan skille på medlemmer og givere med samme navn og fødselsdato. I tillegg blir informasjonen brukt til å sikre at vi fakturerer rett medlemskontingent til rett person. Vi må også kunne kontakte våre medlemmer og sende ut annen relevant informasjon vedrørende medlemskapet.

Aktiviteter krever i noen tilfeller at du må være fylt 18 år.

BIØ er underlagt taushetsplikt.
BIØ selger ikke personopplysninger til tredjepart

Samtykke

Eksempler på tjenester som vil kunne kreve ditt aktive samtykke.
• Medlemsregistrering
• Påmelding nyhetsbrev
• Donasjoner

Informasjon som behandles

BIØ lagrer opplysninger som du selv oppgir til oss i forbindelse med bestillinger eller registrering av våre tilbud og tjenester. I tillegg vil vi kunne lagre helt eller delvis informasjon om bruken av våre tilbud og tjenester, herunder medlemskap, donasjoner, kurs, samlinger og oppfølging knyttet til nevnte aktiviteter.

BIØ og sosiale medier, nett-medier og trykte medier

BIØ benytter organisasjonens profiler på sosiale medier til å dele informasjon om organisasjonen og våre aktiviteter, både til medlemmene og offentlig. BIØ har ikke ansvar for informasjon og bilder som medlemmene selv publiserer på sosiale medier. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos BIØ.

Bilder kan ikke benyttes i kommersielle sammenheng uten særskilt samtykke av personen som er avbildet.

Nyhetsbrev

Ved utsendelse av nyhetsbrev så må det i forkant innhentes samtykke fra mottager om at de ønsker dette tilsendt.

Innsyn, retting og sletting

Du har rett til innsyn i de opplysninger vi har registrert om deg. Du har selv ansvar for å kontakte administrasjonen for å rette opplysninger som skulle vise seg ikke å være korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Behandlingsansvarlig

BIØ er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernerklæringen.

Dersom du har spørsmål til knyttet BIØ sine vilkår eller til hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger kan du kontakte oss.

Close
Go top