VÅRE SPONSORER OG PARTNERE

Beredskapsbåten i Østfold har etablert mange støtte spillere og samarbeidspartnere, alt i fra bedrifter, lag, foreninger og kommuner.

Offentlig sektor

Organisasjoner

Aremark

Borge

Fredrikstad

Gamle Fr.stad

Hvaler Kirkøy

Onsøy

OBU

Bedriftsnæring

Close
Go top