VÅRE SPONSORER OG PARTNERE

Denne siden er under oppbygning, og her vil våre støtte spillere, samarbeidspartnere bli presentert. BIØ har i løpet av kort tid etablert mange gode samarbeidspartnere som støtter oppunder prosjektet, alt i fra små bedrifter, lag og foreninger samt flere av våre kommuner.

Offentlig sektor

Organisasjoner

Aremark

Borge

Fredrikstad

Gamle Fr.stad

Hvaler Kirkøy

Onsøy

OBU

Bedriftsnæring

Close
Go top