Sikkerhet til sjøs

Varighet 2 timer som vil inneholde foredrag, filmer, praktisk demonstrasjoner og øvelser

Kontakt Arne Eggen på e post ar-eggen@online.no om høsten 2023 programmet

Programinnhold

  • Intro til temakvelden ved Beredskapsbåten i Østfold og Røde Kors hjelpekorps, formål og aktiviteter
  • Søk etter savnede i vann, organisering av arbeidet, Hovedredningssentralen (HRS) og innsatsen til Fredrikstad brannvesen
  • Beredskapsbåten Svein l i aksjon og bruk av undervannsdrone, film
  • Trygg ferdsel på sjøen, adferd
  • Brannsikkerhet i båt, forbyggende tiltak, gass- og røykvarslere og brannslukking ved Fredrikstad brannvesen
  • Førstehjelp ved skader og redning til sjøs, hjerte/lungeredning, fiskekroker, kutt fra skarpe skjell, propell- og brannskader, mann over bord ved Røde Kors hjelpekorps
  • Dialog, sosialt samvær, servering med kaffe, mineralvann og noe å bite i