Spleis

Bli med på spleis for innkjøp av sonar for søk etter savnede i vann

Fredrikstad brannvesen ser muligheter med sonar i grumsete vann

«Søk etter savnede i grumsete Glommavann er krevende. Beredskapsbåten i Østfold med Svein l utgjør sammen med våre trente dykkere et meget godt verktøy for å finne savnede når uhellet først er ute. Vi ønsker oss imidlertid supplerende søkeutstyr.

Med en sonar i tillegg til eksisterende søkeutstyr vil vi være enda bedre rustet for raskere og sikrere funn. En sonar tegner et 3 – dimensjonalt bilde av objekter og bunnforhold uavhengig av sikten i vannet.

Vi oppfordrer alle til å støtte innkjøpet av en effektiv sonar», uttrykker Stein D. Laache, brannsjefen i Fredrikstad.

Gi bidrag her.