Temakvelder

Forebygging er den beste beredskapen! – Bli en del av beredskapen

Sammen med nødetatene og Røde Kors Hjelpekorps vil Beredskapsbåten i Østfold arrangere temakvelder om Sikkerhet til sjøs

Målgrupper er unge og eldre, sjøinteresserte, bedrifter og/eller andre organisasjoner

Sted: Nabbetorp Båtforening, Narntegata 25, 1636 Fredrikstad med plass til 20 deltagere

Gratis deltagelse

Programinnhold: informasjon om beredskap, om sikker ferdsel på sjø, om brannsikkerhet i båt, om hjerte/lungeredning, om førstehjelp ved typiske skader som oppstår i sjøen