Våre sposorer og partnere

Beredskapsbåten i Østfold har etablert mange støtte spillere og samarbeidspartnere, alt i fra bedrifter, lag, foreninger og kommuner.