Vårt arbeid

Beredskapsbåten i Østfold er grunnlagt til Minne om Svein Greaker Bellmann.

Det er Politiet som tar avgjørelser på hvor lenge det skal søkes etter savnede. Det offentlige søker normalt ikke etter døde og antatt omkommende i mere enn en dag eller to, og enhver familie vil bli overlatt til seg selv når det ikke er håp om liv.

Beredskapsbåten i Østfold skal samle inn midler til innkjøp av båt med elektroniske instrumenter, samt en ROV/undervannsrobot som kan se og finne mennesker i vann hvor det ikke er sikt. Hvor strømninger, is eller dybde kan hindre dykkere ifra å gjøre sin jobb. Den skal kunne gå ned til ca 300m og ha gripearm.

Beredskapsbåten i Østfold skal stå i 24 timers beredskap for Fredrikstad Brann og Redningskorps, da det er de som har den off. redningsdykkertjenesten i Østfold. Brannvesenet kan ta båten med på alle oppdrag hvor de mener den kan gjøre en nytte. Om noen måtte være falt i vann eller savnet i vann.

Deretter skal båten stå i beredskap for en frivillig søkegruppe som kan ta over båten og lete i håp om og finner den eller de savnede.

Målsetningen er at innsamlede midler skal være tilstrekkelig til innkjøp av båt og utstyr, samt at den skal kunne driftes og gratis kjøres i søk for de pårørende. Så alle skal få en grav å gå til.

I dag finnes ikke noen slik tjeneste og vi håper flest mulig vil hjelpe de som i fremtiden blir rammet av en ulykke, ved å støtte Beredskapsbåten i Østfold økonomisk.

Beredskapsbåten

Beredskapsbåt vil bli utstyrt med tekniske instrumenter som passer til effektivt søk etter savnede under vann. Deriblant en

  • ROV (undervannsrobot med sonar)
  • Radar
  • Slepe Sonar
  • Søkelys
  • Flir Termo kamera
  • mm

Fordelen med denne type båt er at den er mobil, og kan lett benyttes på steder hvor andre båter ikke kan benyttes.

Close
Go top